Uuendused: K/R esemed ja mets
K/R esemed
Nüüd on võimalik leida mängus ja tänaval röövides kaitse/ründe esemeid, mis suurendab mängijal kaitset ja/või rünnet.

Iga liiki ese kestab erinevat aega!

Samuti saab esemeid eemaldada igal ajal ja saab tagasi peale panna, arvestus käib sekundi täpsusega.

Mets
Mängu lisandus juurde juus tegevus nimega mets, kus saab käia jahtimas. Igas linnas on erinevad loomad.

Jahtimisel tuleb olla väga hoolikas, et selles linnas oleks jahtimine lubatud, kuna eksimise korral läheb energia -20 peale!

Jahitud loomad saab müüa mustal turul ja seal on süsteem sedasi, et mida rohkem on müüdud, seda väiksemaks muutub hind!

Selleks, et teenida maksimum summa, siis tuleb koheselt müüa, samuti hinda mõjutab teised mängijad.
14. mai 2020


Maailm.net.ee - õige koht piltide laadimiseks